05 feb 2021 klocka 09.30 - 10.15

Fredagsfika med ANDTS:

Svensk alkoholkultur – stabil eller föränderlig?

En jämförelse av dryckesmönster, motiv, attityder och problem mellan 2015 och 2020.

Ser alkoholkulturen annorlunda ut idag jämfört med hur det såg ut för fem år sedan? Det studeras i den här rapporten som föreläsningen utgår från.

Utifrån två befolkningsundersökningar gjorda bland vuxna 2015 respektive 2020 jämförs bland annat konsekvenser av alkoholkonsumtion och attityder till alkoholpolitik.

Föreläsare: Mats Ramstedt, forskningsansvarig, CAN

Målgrupp: Politiker och beslutsfattare, lokala ANDTS/preventionssamordnare, folkhälsostrateger, personal inom beroendevård med flera.

Under våren erbjuder Länsstyrelsen Östergötland åtta korta digitala föreläsningar med fokus på alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Föreläsarna har olika bakgrund såsom forskare, myndighetspersoner eller är aktiva inom ideell sektor. Målgruppen är bred och varierad för de olika föreläsningarna. Vi välkomnar även deltagare från andra län!

Inbjudan och vårens programPDF

Vi eventuella frågor kontakta: lotta.hjalmarsson-osterholm@lansstyrelsen.se

Välkommen med din anmälan!

VAR: Digitalt via Skype. Länk till skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt