21 jan 2021 klocka 13.00 - 15.00

Informationsträff om statsbidrag för integrationsinsatser

Välkommen till informationsträff om de statsbidrag som finns att ansöka om från Länsstyrelsen för att bedriva olika integrationsinsatser.

Syftet med träffen är att informera om Länsstyrelsens tre statsbidrag för insatser inom integration och vilka förutsättningar som finns kring dessa för 2021:

  • Statsbidrag för tidiga insatser för asylsökande (TIA)
  • Statsbidrag för flyktingguider och familjekontakter (§37a)
  • Statsbidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända (§37)

Informationsträffen riktar sig till dig som arbetar med integration och inkludering inom kommun, ideell organisation eller förening och som är nyfiken på möjligheterna att söka projektmedel från Länsstyrelsen.

VAR: Digitalt via Skype. Länk skickas ut till anmälda deltagare via mejl inför mötet.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt