18 nov 2020 klocka 13.30 - 17.00

Sverige och Förintelsen –
en historia om antisemitism, minne och glömska

Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med Forum för levande historia bjuder in till en utbildning om antisemitism och Förintelsen.

Den 27 januari 2020 var det 75 år sedan Auschwitz-Birkenau befriades. Runtom i världen hedras minnet av Förintelsens offer årligen. Offrens berättelser kan hjälpa oss att förstå vår nutid. Vid detta fortbildningstillfälle diskuteras minnet av Förintelsen på olika sätt och från olika perspektiv. Vad kan vi lära oss av historien? Hur återberättas historien och varför? Hur minns vi?

Fortbildningen är uppdelad på två tillfällen med föreläsningar, panelsamtal och workshops. Mellan de båda tillfällena kommer deltagarna att få en mindre reflektionsuppgift. Syftet med detta upplägg är att möjliggöra för reflektion och fördjupning och därmed stärka kunskapsinhämtning. Vi ser helst att deltagarna är med under båda dagarna.

När: 18 och 25 november kl. 13.30-17.00

Mer information och anmälan på Forum för levande historias webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VAR: Digitalt på plattformen Zoom. En inbjudningslänk skickas till alla deltagare i förväg.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt