12 nov 2020 klocka 09.00 - 16.00

Länsstyrelsens PBL-dag

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till webbkonferens inom samhällsplanering ur ett nationellt och
regionalt perspektiv.

Under förmiddagen kommer gästföreläsare från Boverket och Länsstyrelsen Västra
Götaland att delta och informera om det nationella arbetet med digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen. Efter lunch fortsätter konferensen ur ett regionalt perspektiv med syfte att informera och vägleda inom aktuella ämnen som berör samhällsplanering.

Målgrupp: kommunala tjänstepersoner som arbetar inom samhällsplanering i Östergötlands län.

Klicka här för att se inbjudan och programPDF

Dagen är kostnadsfri.

VAR: Skype, en länk skickas ut till anmälda mötesdeltagare efter sista anmälningsdag

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt