03 dec 2020 klocka 09.00 - 11.45

Narkotikaspår i avloppsvatten och omvärldsspaning
narkotikabruk i länet

Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med Region Östergötland och länets kommuner bjuder in till ett digitalt seminarium om narkotikaspår i avloppsvatten och omvärlsspaning om narkotikabruk i länet.

För femte året i rad har mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten i länets samtliga tretton kommuner genomförts. Under samma period har Region Östergötland gjort en narkotikakartläggning som i år är ersatt av en omvärldsspaning gällande narkotikabruk i länet. Resultaten har sammanställts i en rapport som presenteras vid detta digitala seminarium.

Vi kommer även få höra om Länsstyrelsen i Västernorrlands läns arbete mot narkotikaförsändelser i postflödet samt Folkhälsomyndighetens utredning om narkotikasituationen i Sverige och Europa.

Inbjudan och programPDF

Varmt välkommen med din anmälan!

VAR: Digitalt via Skype. Länk till seminariet skickas till anmälda deltagare dagen innan.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt