26 nov 2020 klocka 13.00 - 17.00

Vems röst räknas?

Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings universitet bjuder in till en livesänd eftermiddag med fokus på inkludering och delaktighet i ett segregerat samhälle.

Medverkande:

Linda Pergelius Thorbjörnson, chef vid enheten för social hållbarhet på Länsstyrelsen Östergötland. På enheten ligger Länsstyrelsens uppdrag inom folkhälsa, jämställdhet, mänskliga rättigheter och integration.

Layal Wiltgren, lektor i pedagogik vid Linköpings Universitet. Hennes forskning berör sociala relationer i skolan med fokus på etnicitet, genus, identitet och klass. Hon har myntat begreppet Polite exclusion som uppmärksammar glappet mellan formell inkludering och social exkludering i hur högpresterande elever med utländsk bakgrund bemöts, tilltalas och interagerar i skolvardagen.

Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings Universitet. I sin forskning har han intresserat sig för uppkomsten och förändring av medborgerliga ideal, i en samtid formad av internationell migration. Sedan disputationen 2005 med en avhandling som handlar om makt och inflytande i mångetniska förortsmiljöer runtom i Sverige, har Magnus i sin forskning bland annat intresserat sig för förhandlingen om medborgarskap i den mångetniska stadens kontext – i relation till välfärd, utbildning och politik.

Alexandra Pascalidou, journalist, författare och programledare. Alexandra ger en föreläsning med utgångspunkt i den kritikerrosade och Augustnominerade boken Mammorna. - Boken som ger röst och utrymme till dem som är början till allt – mammorna. De som sällan syns och hörs, men som i boken Mammorna är huvudrollsinnehavare. Med boken som grund väver Alexandra i sin föreläsning samman mammorna, makten och medierna med den gammalgrekiska misogynin och den globala #metoo-revolutionen

Dagens moderator är Silje Lundgren, föreståndare för genusvetenskap och jämställdhet vid Linköpings Universitet.

Inbjudan och programPDF

VAR: Digitalt. En länk till livesändningen skickas ut till anmälda deltagare innan seminariet äger rum.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt