10 dec 2020 klocka 13.00 - 17.00

De kan alltid hitta mig -
Om människohandel med barn och
särskilt utsatta barngruppers livsvillkor

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till en digital kunskapshöjande dag om människohandel med barn, med fokus på särskilt utsatta barngruppers livsvillkor.

Det finns barn i Sverige idag som exploateras eller riskerar att utnyttjas i människohandel och prostitution. Dessa barn lever mitt ibland oss men ofta i ett skuggsamhälle där de kan utnyttjas med liten risk för upptäckt. Kunskap om utsatta barns situation kan vara avgörande för att kunna upptäcka och ge anpassat stöd till målgruppen.

Studien De kan alltid hitta mig, framtagen av Länsstyrelsen Stockholm, ger en bild av vilka brister som finns och ett kunskapsunderlag till hur vi kan arbeta vidare för att stötta och skydda dessa barn och unga bättre. Studien visar också på vilken styrka samhället har när skyddet av barn fungerar.

Läs studien härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välkommen till en kunskapshöjande dag om människohandel med barn, med fokus på särskilt utsatta barngruppers livsvillkor.

Inbjudan och programPDF

VAR: Konferensen sänds digitalt. Länk skickas till anmälda deltagare innan konferensen.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt