17 nov 2020 klocka 15.30 - 17.30

Tisdagsträff - Invandrares rättsliga status, integration och livscykelmönster i Sverige

Bildningsförbundet Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till en gemensamma kostnadsfri utbildningsinsats för folkbildningen och övriga i civilsamhället där vi skapar dialog och utbyter erfarenheter inom frågor som rör integration och social inkludering och exkludering.

Under denna Tisdagsträff kommer Zoran Slavnic presentera sitt pågående forskningsprojekt, som har för avsikt att undersöka hur olika rättsliga status påverkar invandrares kortsiktiga och långsiktiga integration i svenska sammanhang. Inom projektet jämförs såväl olika rättsliga kategorier så som de definieras av Migrationsverket (flyktingar, kvotflyktingar, familjeåterförening, arbetstillstånd osv) som olika invandrargrupper samt grupper med olika rättsliga status inom samma invandrargrupper. Studien motiveras av en empirisk situation där invandrings- och flyktingpolitiken blir alltmer restriktiv, vilket resulterar i att ett ökande antal flyktingar placeras i en situation av permanent osäkerhet. 

Zoran Slavnic är biträdande professor vid REMESO (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle), samt studierektor och lärare vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) vid Linköpings universitet.

Klicka här för mer information och anmälan, som sker via bokningssajten Invajolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tisdagsträffar - alltid på en tisdag klockan 15.30-17.30. Tisdagsträffar har arrangerats av Bildningsförbundet Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland sedan hösten 2017. Nu fortsätter mötesserien med några träffar hösten 2020.

VAR: Digitalt via Zoom, länk skickas ut till anmälda deltagare dagen innan

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt