02 dec 2020 klocka 13.00 - 16.00

Webbkonferens BoTryggt2030 – säkra och trygga livsmiljöer

Välkommen till en webbkonferens med syfte att öka kunskapen om hur vi kan planera och bygga för säkra och trygga livsmiljöer. Seminariet arrangeras av Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland i samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige och kommer fokusera på standarden BoTryggt2030.

Med utgångspunkt i den nya standarden BoTryggt2030 och handboken presenteras kunskapen bakom att arbeta med säkerhets- och trygghetsfrågor i stadsplanering. Vi går igenom FN:s globala mål för hållbar utveckling med fokus på trygghetsskapande åtgärder och bebyggelseplanering (Mål 11: hållbara städer och samhällen). Vi fördjupar oss i de teoretiska principerna i BoTryggt2030 och checklistorna och förtydligar hur dessa kommer till användning i praktiken.
Målet är att deltagarna ska få förståelse för vilka faktorer som påverkar brottsligheten och tryggheten och hur åtgärder kan prioriteras i stadsplaneringsprocessen.

Tillsammans med flera fastighetsägare, branschorganisationer, företag och kommuner har Stiftelsen Tryggare Sverige har tagit fram en de-facto standard för arbetet med att skapa säkra och trygga livsmiljöer. Den handlar om att samla och sprida kunskap om hur olika aktörer kan bygga bort brottslighet och bygga in trygghet i nyproduktion och ombyggnation genom det fysiska rummets utformning.

Varmt välkommen med din anmälan!

Inbjudan och programPDF

VAR: Digitalt via Microsoft Teams, länk skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt