15 okt 2020 klocka 09.00 - 14.00

Handläggarträff om enskilda avlopp

Den 15 oktober är det dags för en handläggarträff om enskilda avlopp. Denna gång håller vi träffen via Skype.

Program för dagen

09.00 – 09.10 Presentation av deltagare och MÖTA:s avloppsgrupp

09.20 – 10.30 SGU – grundvattenrör hur man kan tänka kring övervakningen av funktionen av avloppsanläggningar med hjälp av grundvattenrör osv.

Diskussion och frågor under passet

10.30 – 10.40 Paus

10.40 – 12.00 SGU - platsens förutsättningar - avstånd till grundvatten och vattentäkter och mer information kring hur man kan bedöma/beräkna de frågorna i tillsynen/inspektionen av små avloppsanläggningar

Diskussion och frågor under passet

12.00-13.00 Lunchpaus

13.00-14.00 Sammanfattning och avslut av dagen

Tiderna är ungefärliga.

Frågor

Frågor kan anmälas i förväg till jill.lindstam@lansstyrelsen.se

 

VAR: Träffen hålls via Skype. Länk skickas efter att anmälningstiden har gått ut.

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt