02 nov 2020 klocka 09.00 - 10.00

Vätgasens roll i ett framtida samhälle

Vindkraft

Vilken roll kan vätgas ha i omställningen till ett hållbart samhälle? I detta webbinarium har vi fokus på vätgas till elproduktion samt transporter. Var gör vätgasen mest nytta och finns det andra indirekta nyttor av att använda den?

Innehåll under webbinariet:

• Var är vätgasen idag och hur utvecklingen ser ut för att använda den till logistik? Finns det några speciella utmaningar? Björn Aronsson, verksamhetsledare på Vätgas Sverige kommer att berätta mer om detta.

• Projektet ”Zero Emission Hydrogen Turbine Center” som fokuserar på att visa hur ett mikronät skulle kunna fungera med en vätgaseldad gasturbin, batterier och solceller. Projektet drivs av Siemens Energy AB och bl.a. Länsstyrelsen Östergötland samt Finspångs kommun deltar i det. Projektet får finansiering av Energimyndigheten via ERA-Net SES. Markus Jöcker, Technology Innovation Manager, Siemens Energy kommer hålla i denna del.

På webbinariet blir det även en lite workshopdel där du som deltagare har möjlighet att ge inspel till handlingsplanen för ”Förnybart och robust energiproduktion” som är en del av länets energi- och klimatstrategi. Mer information om det finns här.länk till annan webbplats

Varmt välkomna att delta!

VAR: Webbinarium (Länk till mötet skickas ut den 30/10)

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt