10 sep 2020 klocka 09.15 - 15.00

Utbildningsdag om energibrunnar inom eller i närheten av förorenade områden

MÖTA och Länsstyrelsen Östergötland ordnar en Skypeutbildning om energibrunnar inom eller i närheten av förorenade områden. Föreläsare från Sveriges geologiska undersökning, SGU, håller i utbildningsdagen. Målgrupp är handläggare vid länets kommuner.

PROGRAM

09.15-09.30 Tekniktest och registrering

09.30-12.00

  • Östergötlands geologi och hydrogeologi
  • Vanliga föroreningar och dess egenskaper, provtagning
  • Normbrunn och Vattenskyddsområden/MKN Vatten

12.00-13.00 Lunchpaus

13.00-15.00

  • Borrteknik
  • Exempelobjekt
  • Frågestund och sammanfattning

15.00 Slut för dagen

Övrig information

Utbildningsdagen är kostnadsfri.

Vi kommer skicka ut en länk till mötet efter att anmälningstiden har gått ut.


VAR: Skype

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt