12 nov 2020 klocka 08.45 - 15.30

Lansering nationell strategi kring föräldraskapsstöd - Hur kan vi få en stödjande organisation i länet?

Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med Länsstyrelsen i Örebro län och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd bjuder in till en konferens med anledning av den nationella strategin kring föräldraskapsstöd.

Föräldraskapsstöd är en viktig bas i det preventiva arbetet med att främja barns hälsa och utveckling. Ett universellt anpassat föräldraskapsstöd kan användas inom en rad verksamhetsområden för att förebygga olika former av problemutfall så som brott, våld, skolproblem, psykisk ohälsa, utanförskap, alkohol- och narkotikamissbruk, mm.

För ett strukturerat, uthålligt och långsiktigt arbete behöver föräldraskapsstödsområdet organiseras på ett stödjande och effektivt sätt med en tydlig kedja av ansvariga aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Hur kan vi få en stödjande organisation i Östergötland?

Målgrupp: Beslutsfattare, chefer, strateger och praktiker i länets kommuner, region och civilsamhälle.

Vid stort intresse förbehåller vi oss rätten att prioritera deltagande för konferensens målgrupp i första hand.

Klicka här för inbjudan och programPDF.

Dagen är kostnadsfri. Vid frågor kontakta Maria Johansson Gray, samordnare folkhälsa, maria.johansson.gray@lansstyrelsen.se

VAR: Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping

KOSTNAD: Kostnadsfrit

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt