06 okt 2020 klocka 09.00 - 16.15

Gemensam träff kring resurscentrasatsningen

Länsstyrelserna hälsar välkommen till en gemensam träff för pilotverksamheterna och den nationella samordningen.Träffen var planerad att arrangeras den 6 oktober i Stockholm men ställdes in till följd av Covid-19. Nu revideras upplägget för webbsändning.

Dagen syftar till att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan pilotverksamheterna och främja ett närmare samarbete med den nationella samordningen. Ni kommer även få vässa era kunskaper kring ny lagstiftning som träder i kraft den 1 juli 2020 samt ta del av den kartläggning som Nationella kompetensteamet gjort om bortförda barn samt barn som uppges vara gifta under 2019.

Träffen var planerad att arrangeras den 6 oktober i Stockholm men ställdes in till följd av Covid-19. Nu revideras upplägget för webbsändning.

Målgrupp för dagen är resurscentraverksamheternas samordnare och resursteam/arbetsgrupper kopplade till verksamheten och uppdraget.

Det är viktigt att ni finner dagen meningsfull. För att kunna anpassa innehållet efter de behov som finns uppmanas ni att inkomma med önskemål till Pantea Tavakoli (se kontaktuppgifter nedan) senast tisdagen den 15 september.

DATUM/TID: tisdagen den 6 oktober 2020 klockan 09.00–16.15.

ANMÄLAN: Anmäl dig via formuläret här nedanför

Läs inbjudan och program härPDF

OBS! Vi reserverar oss för eventuella förändringar i upplägg/format för den här dagen med anledning av rådande omständigheter kring Covid-19.

Varmt välkommen!

VAR: Webbsändning. Mer information uppdateras löpande. Några av oss kommer finnas på plats på Hotel C, Vasaplan 4, 101 37 Stockholm.

KOSTNAD: Kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt