15 apr 2020 klocka 09.00 - 12.00

Webbseminarium handlingsplaner inom egenkontrollen

Länsstyrelserna i Jönköping och Östergötland bjuder in till uppstart för projektet Handlingsplaner som verktyg i egenkontrollen inom kommunernas tillsyn! De handlingsplaner som avses här gäller förorenade områden. 

Webbseminariet är den första aktiviteten som görs i ett tillsynsprojekt som kommer att pågå under 2020. Med anledning av covid-19 och de säkerhetsåtgärder som är aktuella har vi delvis arbetat om projektet för att kunna genomföra det utan fysiska möten. Vi  skickar en länk före webbseminariet till de som anmält sig.

Målgruppen är handläggare på kommunen som arbetar med tillsyn på förorenade områden och miljötillsyn på pågående verksamheter.

Program

09.00-09.45  Inledning med information om projektet Handlingsplaner i tillsynen
                       av förorenade områden
                          - Handlingsplaner som en del i egenkontrollen
                          - Handlingsplaner i komplexa ärende
09.45-10.00  Paus
10.00-11.00  Exempel på arbete med handlingsplaner från Motala kommun,
                       Norrköpings kommun, Vetlanda kommun, Länsstyrelsen i Jönköping
                       och Länsstyrelsen Östergötland
11.00-11.15  Paus
11.15-11.40  Lagstiftning kopplat till handlingsplaner
11.40-12.00  Genomgång och planering av gruppdiskussioner


VAR: -

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt