01 apr 2020 klocka 13.00 - 16.30

Inställt! Östgötapiloten återträff
Mjölby

Med anledning av covid-19 så är återträffen inställd.

Sedan 2016 har Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med länets kommuner anordnat utbildning för skolpersonal för att öka kunskap och ge verktyg i att möta ungdomar i narkotikafrågor.

Nu anordnar vi en återträff som riktar sig till dig som har gått utbildningen och vill fräscha upp dina kunskaper. Dagen syftar även till att utbyta erfarenheter om hur de förvärvade kunskaperna har kunnat nyttjas praktiskt i den dagliga verksamheten på din skola.

Program

13.00 Erfarenhetsutbyte

14.00 Fika

14.30 Två pass: ange val i anmälan

·        källkritik

·        ANDT på schemat

15.30 Fortbildning Koll på cannabis

16.30 Slut

Vid frågor kontakta Viveca Andersson, samordnare folkhälsa
viveca.andersson@lansstyrelsen.se

Varmt välkommen!

VAR: Stadshuset, Burensköldsvägen 11, Mjölby

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt