03 apr 2020 klocka 08.30 - 16.00

Inställt! De kan alltid hitta mig -

Om människohandel med barn och särskilt utsatta barngruppers livsvillkor

Med anledning av covid-19 så är utbildningen inställd. Vi arbetar för att hitta ett nytt datum.

Det finns barn i Sverige idag som exploateras eller riskerar att utnyttjas i människohandel och prostitution. Dessa barn lever mitt ibland oss men ofta i ett skuggsamhälle där de kan utnyttjas med liten risk för upptäckt. Kunskap om utsatta barns situation kan vara avgörande för att kunna upptäcka och ge anpassat stöd till målgruppen. Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till en kunskapshöjande dag om människohandel med barn, med fokus på särskilt utsatta barngruppers livsvillkor.

Exempel på särskilt utsatta grupper är ensamkommande barn och unga med osäkra uppehållstillstånd, barn och unga i gatusituation, barn från andra EU-länder och barn i nätverkshem. Studien De kan alltid hitta mig, framtagen av Länsstyrelsen Stockholm, ger en bild av vilka brister som finns och ett kunskapsunderlag till hur vi kan arbeta vidare för att stötta och skydda dessa barn och unga bättre. Studien visar också på vilken styrka samhället har när skyddet av barn fungerar.

Sverige har genom Barnkonventionen åtagit sig att skydda alla barn som befinner sig här, oavsett bakgrund eller legal status. Kunskap om utsatta barns situation är viktigt oavsett om du möter dessa barn i din yrkesroll eller ditt ideella engagemang.

Klicka här för inbjudan och programPDF

Klicka här för att läsa rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid frågor kontakta Anna Ekermo Tagesson, integrationsutvecklare
anna.ekermo.tagesson@lansstyrelsen.se

Välkommen!

VAR: Scandic Frimurarehotellet, Sankt Larsgatan 14, Linköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt