05 maj 2020 klocka 15.30 - 16.30

Digital Tisdagsträff: Att återvända efter avslag

Är de det möjligt att återvända utan att känna sig, och ses på, som en förlorare. Med rak rygg, och tänka att man ändå varit med om något som gett viktiga erfarenheter. Hur kan man arbeta med de som fått avslag utifrån ett sådant perspektiv?

På grund av rådande omständigheter kommer Tisdagsträffen att genomföras digitalt.

Röda Korset har länge drivit återvändandeprojekt i syfte att ge stöd åt asylsökande som av- och utvisas mot sin vilja. Detta för att minska utsattheten för den enskilde och för att bidra till att personerna ska kunna återvända under så värdiga former som möjligt. En förutsättning är att berörda personer själva efterfrågar stöd.

Tisdagsträffar är kostnadsfri utbildningsinsats för folkbildningen och övriga i civilsamhället där vi skapar dialog och utbyter erfarenheter inom frågor som rör integration. Tisdagsträffar har vi arrangerat sedan hösten 2017. Dagens digitala tisdagsträff är den sista för denna termin. I dagsläget finns ingen planering för Tisdagsträffar under hösten.

Klicka här för inbjudan och programPDF

VAR: Digitalt mötesrum. Länk skickas ut till anmälda deltagare.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt