23 jan 2020 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i kunskapsbaserad brottsprevention

Välkommen till en utbildning som ger grundläggande och praktiska kunskaper om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Fokus ligger på kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete med faserna kring; kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling. Utbildningen är inriktad på att ge praktiskt användbara kunskaper och förmågor att bedriva ett mer effektivt lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Fokus ligger också på att göra just detta i samverkan mellan polis, kommun men också andra aktörer såsom bostadsföretag med flera.

Utbildningen sträcker sig över tre heldagar under första halvåret 2020 (se datum nedan) och sker under ledning av Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet. Deltagarna får med sig frågor hem till kommunen/länet mellan varje tillfälle som syftar till att effektivisera det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i samverkan.

Tillfälle 1: 23 januari klockan 9.00 – 16.00

Tillfälle 2: 2 april klockan 9.00 – 16.00

Tillfälle 3: 28 maj klockan 9.00 – 16.00

Målgrupp för utbildningen är kommunernas brottsförebyggande samordnare, kommunpoliser och övriga medlemmar i lokala brottsförebyggande råd i första hand. Därefter övriga som arbetar med anknytning till det brottsförebyggande området såsom områdespoliser, kommunens fältassistenter och brobyggare men också representanter från handel, fastighetsägare, räddningstjänst med flera. Vi eftersträvar representation från hela länet, då antalet platser är begränsat förbehåller vi oss rätten att sålla bland deltagare.

Klicka här för inbjudan och programPDF

Vid frågor kontakta Sara Nielsen, brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Östergötland, sara.nielsen@lansstyrelsen.se

Varmt välkommen!

VAR: Scandic Linköping City, Gamla Tanneforsvägen 51, Linköping

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri. Vid förhinder ska platsen avbokas eller överlåtas till annan person i organisationen. Uteblivande utan avanmälan debiteras med 500 kr.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 jan 2020

Anmäl dig

Kontakt