22- 23 jan 2020 klocka 09.00 - 16.00

Våld mot äldre och personer som omfattas av särskild sårbarhet

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till en utbildningsdag i syfte att ge fördjupad kunskap om våld i nära relation, våld mot äldre och våldutsatthet mot personer som omfattas av särskild sårbarhet.

Syftet är även att deltagarna ska få ökade kunskaper om socialtjänstens ansvar för målgruppen samt få redskap för att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor. Teori kommer att varvas med praktiska exempel från det sociala arbetet med klienter, filmer samt praktiska övningar.
Målgrupp för dagen är utredande socialsekreterare och utförare samt kvinnojourer som utför socialtjänst.

Klicka här för inbjudan och programPDF

Inom uppdraget om regionalt och nationellt kompetens- och metodstöd till kommuner, hälso- och sjukvård och ideella föreningar, har länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Nationellt centrum för kvinnofrid, tagit fram en webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Om du saknar baskunskap om våld i nära relationer ställer länsstyrelsen krav på att du genomför webbutbildningen inför denna utbildning, se länk: http://webbkursomvald.selänk till annan webbplats

Utbildningen är kostnadsfri och har ett begränsat antal platser. Vid förhinder ska platsen avbokas eller överlåtas till annan person i organisationen. Uteblivande utan avanmälan debiteras med 400 kr.
Vi bjuder på lunch och fika så meddela oss eventuella allergier eller andra orsaker
relaterade till mat och dryck som vi kan behöva ta hänsyn till.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Martina Gavranovic, utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor,
martina.gavranovic@lansstyrelsen.se

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14, Linköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Vid förhinder ska platsen avbokas eller överlåtas till annan person i organisationen. Uteblivande utan avanmälan debiteras med 400 kronor.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 jan 2020

Anmäl dig

Kontakt