Landshövdingens kalender

Här hittar du ett urval av landshövding Elisabeth Nilssons kommande aktiviteter.

Vecka 22

 
29/5

 • Inledningstal vid 10- års jubilerande konferensen CIRP IPS2, som handlar om cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. Anordnas av LiU och ALMI och flera företag i länet deltar. 
 • Deltar när SGU informerar om flygmätningar med helikopter som ska hitta grundvatten i Östergötland och vid Vätterns strand.  

31/5  

 • Möte med ANDT-rådet.
 • Besök i Linköpings kommun.
 • Möte i Stiftelsen Medevi Brunnsmiljö.
 • Invigning av vernissage av jubileumsutställningen i Risbergska fonden.

1/6

 • Inviger det nyöppnade muséet i samband med att St Ragnhilds gille, Söderköping, firar 100 år.

2/6

 • Öppet slott.

Vecka 23

 

4/6

 • Besök i Norrköpings kommun.
 • Värd för Stångebroklubbens årsmöte.

6/6

 • Inviger skidåkningsspår i Sya, Mjölby.
 • Medborgarceremoni och nationaldagstal i Motala.

7/6

 • Styrelsemöte i Göta kanalbolag.

8/6

 • Invigning av cykelveckan i Motala.

9/6

 • Invigning av naturreservatet Ågelsjön, Norrköping.

10/6

 • Skärgårdsresa med tema skärgårdslantbruk och besöksnäring.

Kontakt