Valet 2018

Länsstyrelsen sköter den slutliga sammanräkningen av rösterna i valen till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i Östergötland. Under valnatten rapporterar valdistrikten in sina resultat till oss och vi rapporterar sedan in dem till Valmyndigheten.

Vi kontrollräknar kommunernas preliminära rösträkning, bedömer ogiltiga valsedlar, räknar personröster och utser ledamöter och ersättare i kommun- och landstingsfullmäktige. Totalt räknade ungefär 70 personer drygt 900 000 valsedlar under de två veckor som arbetet pågick.

Inför valen fastställer Länsstyrelsen indelningar av valkretsarna och beslutar om valdistrikt för kommunerna i länet. Partiernas beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på valsedlarna går också via oss.

Kontakt