Torkan slog hårt mot lantbruket

vete

2018 var ett extra besvärligt år för lantbrukarna i Östergötland på grund av sommarens värme och torka. Gräset växte dåligt och det blev bara hälften så mycket foder till djuren som det brukar bli, vilket får effekter under en längre period. Det kan bland annat innebära att lantbrukare drabbas ekonomiskt genom att de istället behöver köpa dyrt foder eller minska på antal djur.

I Östergötland finns annars goda förutsättningar för livsmedelsproduktion. Lantbruket och livsmedelsindustrin är viktiga för länets utveckling och tillväxt och skapar många arbetstillfällen. Länsstyrelsen arbetar tillsammans med andra för att se till att produktionen av livsmedel ökar på ett långsiktigt och hållbart sätt. Kontakter och samarbete med Region Östergötland, länets kommuner och olika företrädare för lantbruket och landsbygden i Östergötland är därför viktiga i vårt arbete.

Den regionala livsmedelsstrategin, som är framtagen i ett samarbete mellan Region Östergötland och Länsstyrelsen, bidrar till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerad i Östergötland. Vi kan alla bidra genom att välja mat som producerats lokalt på ett bra sätt för både djur och miljö. 

Mer om den regionala livsmedelsstrateginlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Säkra livsmedel och friska djur

Det finns lagstiftning både inom Sverige och i EU som ska se till att människor inte blir sjuka av maten de äter, eller vilseledda när det gäller matens ursprung. Under 2018 gjorde vi kontroller hos lantbrukare som har mjölk-, kött- eller äggproduktion. Kontrollerna ska se till att produktionen i länet följer lagstiftningen, att djuren har fötts upp på ett bra sätt och har ett bra smittskydd.

Mer om djur och djurskydd

Kontakt