Skydd av vår miljö

vattenprov

För att vi ska kunna lämna över en bra livsmiljö till kommande generationer är det viktigt att alla följer de lagar och regler som finns. Det finns många olika typer av verksamheter som på något sätt påverkar miljön. Några exempel är industrier, avfallsanläggningar, reningsverk, livsmedelsföretag, bergtäkter med mera.

Vi arbetar med förebyggande rådgivning, tillsyn och tillståndsprövning av sådana verksamheter och av redan förorenade områden. Under 2018 medverkade vi till exempel vid omprövningen av miljötillståndet för Saabs verksamhet i Linköping och arbetade förebyggande med energieffektivisering genom nätverksträffar med företagen i länet.

Under 2018 ökade vår tillsyn inom flera områden, till exempel i våra vattenskyddsområden för att säkerställa god dricksvattenkvalitet. En satsning på ökad provtagning, av bland annat PFAS, i länets vatten har gett oss bättre kunskap om vilka åtgärder som behöver göras. PFAS är vatten- och smutsavvisande kemikalier som används i många olika typer av produkter såsom impregnering av textil och skor, i brandsläckningsskum, rengöringsmedel, färg och lack med mera. Vi samarbetar även med andra länder inom EU-projekt för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön.

Vi förmedlar bidrag för att kommuner, företag och bostadsrättsföreningar ska kunna minska sina utsläpp av växthusgaser, övergödande ämnen och miljögifter. Förra året beviljades bidrag på 105 miljoner kronor till Norrköpings kommun för att sanera mark inför bostadsbyggande vid Inre hamnen. Inom satsningen Klimatklivet betalades stöd på över 260 miljoner kronor ut till 92 olika investeringar. De ska användas till åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser med 65 000 ton per år.

I samverkan med Region Östergötland har vi påbörjat arbetet med att ta fram en ny regional energi- och klimatstrategi, som ska vara klar hösten 2019. Den kommer att innehålla mål och insatsområden för Östergötland, för att länet ska kunna uppfylla de nationella energi- och klimatmålen till år 2030 och 2045.

Inom arbetet med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen samverkar vi med Region Östergötland, Linköpings universitet, länets kommuner och näringslivet.

Mer om Agenda 2030 och de 17 globala målenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt