Östergötland - ett livkraftigt län

Den 1 september 2018 fick jag förmånen att börja som landshövding i Östergötland och är därmed chef för Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är statens förlängda arm i många samhällsfrågor. Det är vår uppgift att se till att regeringens och riksdagens politik förverkligas i länet, samtidigt som vi ska hålla regeringen underrättad om tillståndet i länet.

Vi skapar samhällsnytta

Länsstyrelsen samordnar olika aktörer och skapar samhällsnytta genom rådgivning, samordning, tillstånd, tillsyn, stöd och bidrag. Vi skyddar miljön, ser till att viktiga natur- och kulturvärden bevaras och skapar förutsättningar för att utveckla landsbygden och näringslivet i länet. Vi har även viktiga uppdrag inom bland annat krisberedskap, sociala frågor, djurskydd och samhällsplanering.

Hållbar tillväxt

Mitt första halvår som landshövding har gett mig bilden av ett näringsliv som andas framtidstro och innovationsrikedom. Östergötland ligger i framkant när det gäller bland annat miljöteknik, visualisering och livsmedelsproduktion. Länsstyrelsen bidrar till exempel genom att samordna viktiga aktörer i länet samt ge bidrag och stöd till utveckling av verksamheter. Vi jobbar även för att främja näringslivets internationalisering, exempelvis genom att ta emot besök av utländska ambassadörer.

Sommarens värmebölja och höstens val

Sommarens prövningar med torka och bränder satte inte bara Östergötland, utan hela landet på prov. Lantbruket ställdes in för mycket tuffa utmaningar, som kommer att få konsekvenser även framöver. Vi hanterade dessa kriser genom ett gott samarbete mellan olika aktörer, privatpersoner och företagare. Länsstyrelsen tar sin roll som samordningsansvarig vid kriser på stort allvar.

En annan viktig uppgift för länsstyrelserna under 2018 var genomförandet av den slutliga sammanräkningen av röster vid valet till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Vi har ett robust och öppet valsystem i Sverige och det ska vi värna om.

Jag ser fram emot ett fint 2019 och alla goda möten som väntar med samarbetspartners, företagare, medarbetare och privatpersoner.

Carl Fredrik Graf

Landshövding i Östergötlands län

Kontakt