Ökande intresse för kulturmiljöer

ruin

I delar av länet finns en stark tillväxt och det byggs mycket, både nya bostäder och hela bostadsområden. Det behövs ofta kunskap om olika kulturmiljöer och vi märker också av ett ökande intresse för historia i samhället.

Länsstyrelsen ska se till att kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar blir bevarade och inte kommer till skada. Du kan till exempel söka bidrag hos oss för att vårda ett byggnadsminne, eller för projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga för alla. Du kan också söka tillstånd för att förändra ett redan skyddat kulturminne eller byggnadsminne. Vi arbetar också med rådgivning och tillstånd som gäller kyrkor, vård av forn- och kulturlandskap och utfärdar tillstånd för användning av metallsökare.

För tjänstepersoner inom kommunerna och andra aktörer i länet stöttar vi med utbildning, rådgivning och samråd, för att stärka kulturmiljöernas betydelse och funktion i samhällsplaneringen. Under 2018 medverkade vi även i ett EU-projekt som syftar till att stärka kulturmiljöernas betydelse och funktion i samhällsplaneringen.

Mer information för dig som privatperson

Mer information till dig som tjänsteperson

Kontakt