Hela länet ska leva

flygbild över landsbygd

Det är viktigt att det är möjligt att bo och verka i hela Östergötland och det finns många möjligheter för dig som vill bo, arbeta eller driva företag på landsbygden. Det finns till exempel många olika stöd och ersättningar som du kan söka hos oss på Länsstyrelsen.

Vi beslutar om stöd till lantbruks- och landsbygdsföretag i länet på cirka 850 miljoner kronor varje år. Det går till exempel att söka stöd för att bedriva ekologiskt lantbruk, skapa öppna betesmarker och energieffektivisering. Det finns också stöd att söka för att utveckla en verksamhet, påbörja en ny tillverkning av något slag eller bygga ny ladugård med mera.

Mer om stöd till jordbruksföretagare

Vi erbjuder också rådgivning till lantbruksföretagare inom områden som miljö, klimat och vatten. Under 2018 gjorde vi också insatser för att öka kommunernas kunskap om hur de i arbetet med fysisk planering kan ta större hänsyn till jordbruksmark.

Mer om utveckling av landsbygder

Mer om jordbruk och djurhållning


Kontakt