Hållbar tillväxt i länet

Den nationella industridagen på Saab

Länsstyrelsen samordnar och skapar förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer i länet. Vi tar initiativ som leder till hållbar utveckling och tillväxt.

Stöd för utveckling

Företag, myndigheter, kommuner, regioner samt föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos oss för olika typer av investeringar, som till exempel utvecklar verksamheten eller bidrar till nya jobb på landsbygden. Mer om stöd till företag

Du som har en idé som bidrar till regional tillväxt kan söka projektmedel hos oss. Några av de projekt som fått pengar från oss det senaste året har handlat om destinationsutveckling i Rejmyre, utveckling av besöksnäringen kring vandringsleder och kompetensförsörjning och integration genom nyföretagande. Mer om projektstöd

Länsstyrelsen är också ägare av olika utvecklingsprojekt som bidrar till regional utveckling genom internationella samarbeten. Utveckling av stöd till företag för deras investeringsbeslut kring solel och samarbeten för att stärka näringslivets konkurrenskraft inom miljödrivna innovationer är två exempel.

Industri, teknik och skogens nytta

Vartannat år genomförs Industridag Östergötland då företag, kommuner, offentliga organisationer och fackförbund samlas. Syftet är att underlätta kompetensförsörjningen för industri- och teknikföretag och att skapa samverkan mellan skola och företag. Östergötland var värd vid Industrirådets nationella industridag 2018. Närmare 650 personer samlades då i en flyghangar på Saab för att under en heldag prata om industri, dess framtid och digitalisering.

Vi arbetar också för genomförande av den nationella skogsstrategin och regionala skogsnäringsstrategin genom att sprida kunskap om skogens nyttor genom filmer och poddar. Mer om skogens nyttor

Kontakt