Mer förnybar solel än någonsin

Vallastaden i Linköping

Det byggs mycket i länet, både nya bostäder och hela bostadsområden. Under det senaste året har vi på Länsstyrelsen därför arbetat mycket med stödjande insatser till länets kommuner när det gäller bostadsbyggande och samhällsplanering.

Det byggs glädjande nog också många solcellsanläggningar i länet vilket gör att det produceras mer förnybar solel än någonsin. Antalet ansökningar som kommit in om stöd till solceller har ökat kraftigt sedan 2017. Vill du installera solceller på din fastighet eller få bidrag för radonsanering? Läs mer här

Vårt uppdrag

Länsstyrelsen samordnar olika samhällsintressen och statliga myndigheter. Vi ansvarar bland annat för granskning av kommunernas detalj- och översiktsplaner, överklagande av bygglovsärenden, avstyckning av tomter och överprövning av strandskyddsdispens.

Mer om vårt arbete med plan-, bygg och infrastruktur

Ostlänken

I juni 2018 beslutade regeringen att tillåta utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen Ostlänken enligt den korridor som föreslagits av Trafikverket. Länsstyrelsen har deltagit i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar och att bland annat pröva sträckans miljöpåverkan.

Kontakt