Publiceringsdatum: 23 september 2019

Träffa oss på mänskliga rättighetsdagarna!

Välkommen till Mänskliga rättighetsdagarna 14-16 nov 2019 i Linköping!

Den 14-16 november 2019 arrangeras Mänskliga rättighetsdagarna i Linköpings Konsert och kongress. Kom och träffa oss i utställningen eller lyssna till våra seminarier.

Att Länsstyrelsen utfärdar eldningsförbud kanske du känner till? Men visste du att vi har uppdrag inom till exempel miljöskydd, djurskydd, folkhälsa, klimatanpassning, integration och mäns våld mot kvinnor?

När vi betalar ut stöd och bidrag, tar beslut, gör tillsyn, ger råd och stöd eller bjuder in till möten kan vi påverka människors fysiska, psykiska och sociala hälsa. Det är viktigt att vi behandlar och bemöter människor likvärdigt - oavsett kön, ålder, etnicitet, sexualitet, religion, könsidentitet, funktionsförmåga och ålder.

Välkommen till vår monter och prata med oss och diskutera kring samhällsviktiga områden och hur de är kopplade till mänskliga rättigheter.

Länsstyrelsen är tillsammans med Linköpings kommun, Region Östergötland, Linköpings universitet och Svenska kyrkan lokala samarbetspartners till MR-dagarna.

Fri entré hela lördagen! Läs mer på mrdagarna.se

Länsstyrelsens seminarier:

Kan alla verksamheter jobba hälsofrämjande?
Torsdagen den 14 nov kl. 13.00

Moderator: Aleksander Gabelic, före detta ordförande i Svenska FN-förbundet och samhällsdebattör

Hur kan en verksamhet arbeta när uppdraget inte traditionellt placeras under områden som mänskliga rättigheter, jämställdhet eller folkhälsa? Hur arbetar vi, eller bör arbeta för att bidra till ökad hälsa på lika villkor inom områden som till exempel lantbruk, klimatanpassning, integration och krisberedskap?

Mer information om seminarietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relationer och umgänge för barn i våldets skugga
Fredagen den 15 nov kl. 10.30

Föreläsare: Linnea Bruno
Moderator: Nina Rung, kriminolog, genusvetare och föreläsare

Barns hälsa påverkas negativt av att leva i situationer där det förekommer våld, samt under efterföljande processer kring vårdnad och umgänge med våldsutövaren. Vi för en dialog kring hur samhällets olika aktörer kan arbeta för att säkerställa barns hälsa och säkerhet i det långsiktiga arbetet med våld i nära relationer. Vi frågar oss: Vilka normer och värderingar kring makt och kön påverkar myndigheters agerande?

Mer information om seminarietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt