Stöd till jordbruksföretagare

Som jordbruksföretagare kan du söka flera olika stöd hos Länsstyrelsen. Till exempel kan du söka stöd för investeringar som förbättrar vår miljö, för att sköta mark och djur och för att göra olika åtgärder i och kring vatten.

För att läsa om förlängningsåren 2021-2022 gå till Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ny budget till Östergötland 2021-2022 – nu kan vi ha chans att öka regional livsmedelsproduktion!

Kanske går du nu och funderar på att bygga nytt-, om- eller till- när det gäller dina djurstallar, eller andra byggnader. Är det dags för generationsskifte? Vill du starta ett mobilt slakteri? Kanske du vill göra slag i saken och satsa på det där du tänkt på så många gånger?

-”Ja, jag tror det finns många intressanta företagsfunderingar inom de gröna näringarna i länet och äntligen kan vi säga - nu finns möjligheten att söka landsbygdsstöd igen”. Så säger enhetschefen för landsbygd, Susanne Boe Skåmedal.

Susanne fortsätter -"Nu fylls länets stödbudgetar inom kort, och då kan vi öka länets tillväxtmöjligheter inom de gröna näringarna. Den svenska livsmedelsstrategin är vägledande och visar inriktningen på vilka landsbygdsstöd som kommer att finnas tillgängliga under de närmaste åren. De stöd som tillförs nya budgetpengar är tex investeringsstöd, förädlingsstöd och startstöd. Landsbygdsstöden kan bidra till att möjliggöra målen i den svenska livsmedelsstrategin, ökad sysselsättning, en konkurrenskraftig matproduktion men även att nå de svenska miljömålen."

-”Under denna pandemi förstår allmänheten vikten av att vi har en stabil och robust svensk matproduktion”, säger Susanne Boe Skåmedal.

”En lönsamhet och hållbar matproduktion som klarar miljö- och klimatutmaningarna är målbilden. Under hösten väntas ytterligare budgetförstärkning till landsbygdsstöden för återhämtning efter coronapandemin. De gröna näringarna är viktiga samhällsaktörer. Nu höjer vi våra röster och lyfter den svenska livsmedelsproduktionen högt på agendan”, fortsätter Susanne Boe Skåmedal.

-"I EU:s livsmedelsstrategi från jord till bord är strategin att skapa ett hållbart livsmedelssystem. Vi ska arbeta för att det ska bli en global standard, som tar hänsyn till miljö, klimat, konkurrenskraftig livsmedelskedja, människors- och djurs hälsa samt en försiktigare användning av antibiotika." avslutar Susanne.


Du vet väl om att enheten för landsbygd har ett eget Instagram?
Följ oss här @landsbygd_ostergotland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energieffektivisering och energigrödor

Vill du effektivisera energianvändningen i din jordbruks- eller trädgårdsverksamhet? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Förädlingsstöd för att skapa nya jobb

Vill du börja förädla jordbruksprodukter till livsmedel och skapa fler jobb på landsbygden? Då kan du söka det här förädlingsstödet.

Förädlingsstöd för kortare livsmedelskedja och lokala marknader

Vill du öka din försäljning av förädlade produkter på den lokala marknaden? Då kan du söka det här förädlingsstödet.

Investeringsstöd till biogasproduktion

Vill du börja producera biogas i ditt företag? Du kan då söka stöd för din investering.

Investeringsstöd till förnybar energi

Vill du börja producera förnybar energi i ditt företag? Du kan då söka stöd för din investering.

Jordbrukarstöd

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd för att sköta mark och djur.

Minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak

Vill du minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak i ditt jordbruk? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Startstöd till unga lantbrukare

Är du under 40 år och har precis startat eller tagit över ett företag inom jordbruk eller trädgård? Då kan du söka det här startstödet.

Stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar

Har du en betesmark eller slåtteräng som är i behov av restaurering? Då kan du söka stöd för åtgärden.

Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård

Vill du öka konkurrenskraften för din verksamhet inom jordbruk och trädgård? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Kontakt