Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Vatten biologiskmångfald

Minimipoäng

300

Regionala prioriteringar

Inga regionala prioriteringar.

Utlysning

Inga utlysningar. Stödet är öppet för ansökningar, ansökningar handläggs löpande.

Ansökningsomgångar

Inga ansökningsomgångar. Stödet är öppet för ansökningar, ansökningar handläggs löpande.

Kommande utlysningar

Inga utlysningar. Stödet är öppet för ansökningar, ansökningar handläggs löpande.

Vattenretention

Minimipoäng

300

Regionala prioriteringar

Inga regionala prioriteringar.

Utlysning

Inga utlysningar. Stödet är öppet för ansökningar, ansökningar handläggs löpande.

Ansökningsomgångar

Inga ansökningsomgångar. Stödet är öppet för ansökningar, ansökningar handläggs löpande.

Kommande utlysningar

Inga utlysningar. Stödet är öppet för ansökningar, ansökningar handläggs löpande.

Vatten övriga

Minimipoäng

300

Regionala prioriteringar

Extra poäng ges till investeringar som motverkar de negativa effekter som uppstår vid dränering av sura sulfatjordar.

Utlysning

Inga utlysningar. Stödet är öppet för ansökningar, ansökningar handläggs löpande.

Ansökningsomgångar

Inga ansökningsomgångar. Stödet är öppet för ansökningar, ansökningar handläggs löpande.

Kommande utlysningar

Inga utlysningar. Stödet är öppet för ansökningar, ansökningar handläggs löpande.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Enheten för landsbygd

Gruppnummer handläggare 010-223 51 77