Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021 Länk till annan webbplats.

Undersökning om grundläggande betaltjänster

Vi på Länsstyrelsen Östergötland vill gärna få reda på hur vardagen inom betaltjänstområdet ser ut för just dig. Genom denna enkät får vi en bild över nuläget och samtidigt kunskap om din syn på utvecklingen inom området betaltjänster. 

Svara på enkäten om grundläggande betaltjänster Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens stöd- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns behov av statliga insatser för betaltjänster. Länsstyrelsen kan till exempel ge stöd till betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor. Det handlar ofta om orter och områden på landsbygden där det inte går att lösa tillgången till grundläggande betaltjänster på något annat sätt. Vanligtvis är det lokala handlare som ställer upp och agerar betaltjänstombud.

På många ställen genomför Länsstyrelsen även utvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara informationsprojekt för att hjälpa människor att använda digitala betaltjänstlösningar.

Tjänster som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar eller sätta in dagskassor. Vissa ombud erbjuder samtliga tre tjänster och andra erbjuder någon eller några av dem.

Ofta är det lokala handlare eller bensinstationer som är betaltjänstombud. Men även andra aktörer som exempelvis intresseföreningar kan ansöka om att bli betaltjänstombud. Om du vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Ett betaltjänstombud kan få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med installation och drift av betaltjänsten. Exempel på kostnader som kan täckas är utrusning, installation och utbildning, support och utbytesservice, om- och tillbyggnad samt el, internet och larm. Det är nettokostnader som ersätts, alltså skillnaden mellan kostnader och intäkter för ombuden.

Om du är intresserad av att bli betaltjänstombud och vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar arbetet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster, och vara stöd till övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar till exempel för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i den årliga rapporten.

Betaltjänststrategi för Östergötlands län 2019–2021

Denna strategi ger en överblick över hur tillgången till grundläggande betaltjänster ser ut i Östergötlands län och presenterar mål och aktiviteter för att se över och förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster. I strategin vill vi tydliggöra insatserna som görs regionalt inom uppdraget grundläggande betaltjänster och genom en längre tidsram kunna arbeta mer strategiskt med uppdraget.

Det övergripande syftet med länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag är att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster. Invånarperspektivet är därför viktigt för att säkerställa en jämlik betaltjänstsituation i Östergötlands län. Allt fler använder kort-,
internet- och mobilbetalningar idag, vilket har lett till att mycket av manuell bankservice har monterats ned. Länsstyrelsens roll är därför att bevaka tillgången till grundläggande betaltjänster och vid behov förbättra tillgången med regionala stöd- och utvecklingsinsatser. Vi har tagit fram fyra betaltjänsttillgängligheter med mål och aktiviteter för att kunna arbeta mer överskådligt och strategiskt med att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster.

Om tre år ska målen och aktiviteterna i denna strategi ha bidragit till att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster inom alla de fyra betaltjänsttillgängligheterna beskrivna i denna strategi.

Betaltjänststrategi för Östergötlands län 2019–2021 Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Grundläggande informationsfilmer

I en tid då många sitter isolerade hemma, med begränsade möjligheter att röra sig i samhället, ser Länsstyrelsen ett ökat behov av att kunna göra digitala betalningar via mobilen. För den som inte tidigare har använt sig av dessa tjänster kan det dock vara svårt att komma igång på egen hand. Länsstyrelserna har därför tagit fram en rad instruktionsfilmer som på ett enkelt sätt förklarar hur man laddar ner nödvändiga appar och hur viktiga funktioner som mobilt Bank-ID, internetbanken och Swish fungerar.

Utbildning i digitala betaltjänster 1: Introduktion.


Utbildning i digitala betaltjänster 2: Kom igång med Apple-ID, för dig med Iphone.


Utbildning i digitala betaltjänster 3: Kom igång med GooglePlay, för dig med Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 4: Kom igång med Apple BankID, för dig med Iphone.


Utbildning i digitala betaltjänster 5: Kom igång med Android BankID, för dig med Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 6: Betala med mobilen, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 7: Blippa, betala med blipp, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 8: Säkerhet, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 9: Ladda ner/beställa Swish, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 10: Betala med Swish, för dig med Iphone och Android.

 

Filmerna har tagits fram genom ett samarbete i Kustlänsgruppen (Södermanland, Kalmar, Blekinge och Gotland).

Informationsmaterial digitala betalningar

Utöver de instruktionsfilmer som finns tillgängliga på svenska har Länsstyrelserna tagit fram grundläggande manualer för att komma igång med digitala betalningar på egen hand. Manualerna finns att tillgå på 13 olika språk och guidar användarna steg för steg genom processen att ladda ner och börja använda mobilt Bank-ID och Swish. Manualerna finns tillgängliga för användare av både Iphone och Android-telefoner.

Kom igång! Grundläggande manualer på 13 olika språk

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Svenska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2020-10-05 10.53
Arabiska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2021-01-20 12.57
Dari_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Engelska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Farsi_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-01-20 12.57
Finska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.1 MB. 5.1 MB 2021-01-20 12.57
Franska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Kurmanji_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-01-20 12.57
Ryska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2021-01-20 12.57
Spanska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Somali_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Thailandska_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-01-20 12.57
Tigrinya_manual_Iphone.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2021-01-20 13.03

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Svenska_manual_Android.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2021-09-28 14.23
Engelska_manual_Android.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-05-07 10.28
Arabiska_manual_Android.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2021-01-20 13.02
Dari_manual_Android.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2021-01-20 13.02
Farsi_manual_Android.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2021-01-20 13.02
Finska_manual_Android.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-01-20 13.02
Franska_manual_Android.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-01-20 13.02
Kurmanji_manual_Android.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2021-01-20 13.02
Ryska_manual_Android.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 13.02
Spanska_manual_Android.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-01-20 13.02
Somaliska_manual_Android.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2021-01-20 13.02
Thailandska_manual_Android.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2021-01-20 13.02
Tigrinya_manual_Android.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2021-01-20 13.02

Nästa steg! Fördjupning i kortbetalningar

För dig som vill lära dig mer om kortbetalning, internetbank och digitala betalningar finns nedanstående broschyr.
Den finns på 13 olika språk, baserat på de största språkgrupperna i Sverige just nu.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SVENSKA_Betaltjanster.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-01-25 08.55
Arabiska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-01-25 08.55
Dari_Betaltjanster.pdf Pdf, 1012.6 kB. 1012.6 kB 2021-01-25 08.55
Engelska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
Farsi_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-01-25 08.55
Finska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
Franska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
Ryska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-01-25 08.55
Somaliska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-01-25 08.55
Spanska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
Thaila_ndska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-01-25 08.55
Kurmanji_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
TIGRINJA_Betaltjanster.pdf Pdf, 1018.6 kB. 1018.6 kB 2021-01-25 08.55

Tillgången till grundläggande betaltjänster i länet

I kartskiktet nedan visas tillgången till kontantuttag och betalningsförmedling. Tillgång till deponering av dagskassa finns ej med.

Blå cirklar symboliserar kontantuttag och röda symboliserar betalningsförmedling.

Definitioner

Kontantuttag

Uttag av kontanter i svenska kronor i uttagsautomat eller över disk/i kassa på bankkontor eller hos ombud.

Ingående serviceformer:

  1. Uttagsautomater – Uttagsautomater som är tillgängliga utan inträdesbiljett till område/lokal
  2. Bankkassa - Möjlighet att ta ut kontanter över disk på bankkontor
  3. Över disk i butik – hos betaltjänsteombud (t ex ClearOns ombud och Change groups kontor)

Betalningsförmedling

Möjlighet att betala räkningar med kontanter/kort eller från konto på bankkontor eller hos ombud.

Ingående serviceformer:

  1. Bankkassa med kontanter - Möjlighet att betala räkningar med kontanter i kassan på bankkontor
  2. Bankkassa mot bankkonto/kort - Möjlighet att betala räkningar med kort eller mot konto i kassan på bankkontor (ej kontantbetalning)
  3. Över disk i butik - Möjlighet att betala räkningar över disk hos ombud (t ex ClearOn, Svea Exchange AB och X-change in Sweden AB)

Kontakt