Skötsel av ängs- och betesmarker

Skötsel av ängs- och betesmarker

Under åren 2018–2022 gör vi en extra satsning på information och demonstrationsåtgärder inom projektet "Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder".

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att öka kunskapen om skötsel av ängs- och betesmarker samt att öka kunskapen om biologisk mångfald i det öppna kulturlandskapet. Rådgivningen riktar sig till dig som är lantbrukare eller markägare med jordbruksmark, liksom till dig som på annat sätt deltar i skötseln av odlingslandskapet.

Aktiviteter inom projektet

  • Information
  • Demonstration
  • Nätverk
  • Samverkan
  • Nya metoder

Exempel på aktiviteter som har genomförts/genomförs inom projektet

  • Dialogmöten med lantbrukare och markägare kring vildsvin
  • Försök att skapa ängsvallar på utmagrad vall
  • Kurser: ängsskötsel samt bränning av betesmarker

Kontakta gärna oss om du har tips eller idéer på aktiviteter!

Anders Eliasson: anders.eliasson@lansstyrelsen.se, tele. 010-223 54 94

Erik Widén: erik.widen@lansstyrelsen.se, tele. 010-223 55 24

Linnea Barrefelt: linnea.barrefelt@lansstyrelsen.se, tele. 010-223 55 12

Kontakt

Enheten för landsbygd

Gruppnummer handläggare 010-223 51 77

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss