Behörighetsutbildning

Utbildning för att använda växtskyddsmedel.

Växtskyddsspruta

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Under 2021 anpassas kurserna i kemisk bekämpning efter rådande pandemi. Vidareutbildningarna i Östergötland hålls digitalt under februari. Grundkursen i kemisk bekämpning hålls troligtvis i maj. Grundkursen är mestadels digital men innehåller även ett praktiskt moment som måste göras på plats. För mer information och anmälan till kurs, gå in på https://utbildning.jordbruksverket.se/ Länk till annan webbplats.

Kontakt