Behörighetsutbildning

Utbildning för att använda växtskyddsmedel.

Växtskyddsspruta

För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L-2L behöver du ha behörighet. Genom en grundkurs på fyra dagar får du det användningstillstånd och den behörighet som krävs. Behörigheten gäller i fem år och förnyas genom att delta i en vidareutbildning.

Planerade utbildningar 2023 i Östergötland

Grundkursen i användning av växtskyddsmedel utomhus kommer troligen hållas under mars månad. Kursen består av digitala och fysiska moment och är 4 dagar lång.

Det kommer som vanligt även finnas möjlighet att gå vidareutbildningen. Dessa kurser kommer hållas i februari och det kommer finnas möjlighet att gå kursen antingen fysiskt eller digitalt.

Datum för grundkursen och vidareutbildningarna kommer vara spikat i slutet på året.

För mer information och anmälan till vidareutbildningen eller grundkursen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:

Maria Weigl
Telefon: 010-223 5500
Mailadress: maria.weigl@lansstyrelsen.se

Kontakt