Aktuella kurser och aktiviteter

Här kan du läsa om kommande aktiviteter.

Vattendragsvandringar är ett bra sätt att diskutera vattenfrågor och lära känna vattnet i din hembygd.

Länsstyrelsen ordnar och/eller medverkar gärna på vattendragsvandringar i hela länet. Det kan till exempel handla om bete och slåtter på strandängar, skyddszoner, fiskvägar och fiskevårdsåtgärder, fosfordammar och småvatten, erosion, underhåll av diken, vattenförsörjning och bevattning. Länsstyrelsen har kompetens inom många olika områden och vår medverkan är helt kostnadsfri.

Hör av er till oss om ni inom dikningsföretaget / LRF-avdelningen / grannskapet har förslag på en åsträcka som ni vill titta närmare på. Det kan bli början till en förbättrad förvaltning av landskapet för effektivare växtodling, större miljönytta och ökad biologisk mångfald.

Anders Eliasson, telefonnummer: 010-223 54 94

Vill du få löpande information om frågor som rör lantbruk och landsbygd i Östergötland?

Anmäl dig till nyhetsbrevet Livskraftig landsbygdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyhetsbreven hittar du under:

Publikationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt