Aktuella kurser och aktiviteter

Här kan du läsa om kommande aktiviteter.

Vattendragsvandringar är ett bra sätt att diskutera vattenfrågor och lära känna vattnet i din hembygd.

Länsstyrelsen ordnar och/eller medverkar gärna på vattendragsvandringar i hela länet. Det kan till exempel handla om bete och slåtter på strandängar, skyddszoner, fiskvägar och fiskevårdsåtgärder, fosfordammar och småvatten, erosion, underhåll av diken, vattenförsörjning och bevattning. Länsstyrelsen har kompetens inom många olika områden och vår medverkan är helt kostnadsfri.

Hör av er till oss om ni inom dikningsföretaget / LRF-avdelningen / grannskapet har förslag på en åsträcka som ni vill titta närmare på. Det kan bli början till en förbättrad förvaltning av landskapet för effektivare växtodling, större miljönytta och ökad biologisk mångfald.

Anders Eliasson: 010-223 54 94

Tid: 18 november kl 09.00- ca 13.00, vi bjuder på fika

Plats: Berga Alorp, Vikingstad

Anmälan senast 13 november till per.stahl@hushallningssallskapet.se

OBS! begränsat deltagarantal med hänsyn till smittspridningsrisker. Vi kommer att vara i en stor lokal och utomhus – ta med kläder för vädret.

Kursen kommer att ta upp spridning och transport av stallgödsel. Vi vill på kursen visa på möjligheter och inspirera till att förändra av din stallgödselspridning och utnyttja ny teknik på gården. På programmet: Markpackning vid olika spridningstekniker, spridningsteknik flytgödsel (matarslang/tunna) och fastgödsel, mät näringsinnehållet och styr efter markkartan, minska ammoniakavgången, vid spridning, effektiva transporter.

Vi kommer att visa matarslangssystem och fastgödselspridare.

Medverkande: Per Ståhl Hushållningssällskapet Östergötland, Christer Johansson Jordbruksverket, Magnus Nilsson Berga Alorp Lantbruk

För att läsa mer klicka härPDF.


Växtnäringskurs - en heldag om fosfor.
Torsdag 3 december 2020, kl 9.00 - 15.30, på Vreta Kloster.

Välkommen till en kurs där vi fokuserar på fosfor. Lär dig mer om hur fosfor fungerar i marken och dess funktion i växter.

Vi kommer under dagen att prata om precisionsgödsling med hjälp av markkarta och gödslingsteknik för stallgödsel och mineralgödsel.

Tillsammans diskuterar vi riskfaktorer och förlustvägar för fosfor, samt tittar framåt.

- Hur kommer vi gödsla inom svenskt lantbruk i framtiden?

- Hur ska vi få ett fungerande kretslopp av fosfor mellan stad och landsbygd?

För anmälan och program klicka härPDF.


Vill du få löpande information om frågor som rör lantbruk och landsbygd i Östergötland? Anmäl dig till nyhetsbrevet Livskraftig landsbygdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyhetsbreven hittar du under Publikationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt