Aktuella kurser och aktiviteter

Här kan du läsa om kommande aktiviteter.

Välkommen till en kurs där vi fokuserar på fosfor. Lär dig mer om hur fosfor fungerar i marken och dess funktion i växten.
Vi kommer under dagen att prata om precisionsgödsling med hjälp av markkarta och gödslingsteknik för stallgödsel och mineralgödsel. Tillsammans diskuterar vi riskfaktorer och förlustvägar för fosfor samt tittar framåt. Hur kommer vi gödsla inom svenskt lantbruk framöver? Hur ska vi få till ett fungerande kretslopp av fosfor mellan stad och land?

Program för kursen finns här.PDF

Anmälan senast den 16 mars via denna anmälningslänklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller genom att skicka namn, personnr och telefonnr via mail till lovisa.granberg@lansstyrelsen.se .

Vattendragsvandringar är ett bra sätt att diskutera vattenfrågor och lära känna vattnet i din hembygd.

Länsstyrelsen ordnar och/eller medverkar gärna på vattendragsvandringar i hela länet. Det kan till exempel handla om bete och slåtter på strandängar, skyddszoner, fiskvägar och fiskevårdsåtgärder, fosfordammar och småvatten, erosion, underhåll av diken, vattenförsörjning och bevattning. Länsstyrelsen har kompetens inom många olika områden och vår medverkan är helt kostnadsfri.

Hör av er till oss om ni inom dikningsföretaget / LRF-avdelningen / grannskapet har förslag på en åsträcka som ni vill titta närmare på. Det kan bli början till en förbättrad förvaltning av landskapet för effektivare växtodling, större miljönytta och ökad biologisk mångfald.

Anders Eliasson: 010-223 54 94

Vill du få löpande information om frågor som rör lantbruk och landsbygd i Östergötland? Anmäl dig till nyhetsbrevet Livskraftig landsbygd. öppnas i nytt fönster

Kontakt