Ansökan om tillstånd

Här ansöker du om tillstånd enligt vattenföreskrifter.

I föreskrifterna för ett vattenskyddsområde kan du läsa om vilka åtgärder som innebär att du måste lämna in en anmälan eller ansöka om tillstånd. Det framgår i skyddsföreskrifterna om din anmälan eller ansökan ska lämnas till kommunen eller till Länsstyrelsen.


Bekräftelse skickas till denna e-post.Uppgifter om ansökanFastighetskarta eller annan lämplig karta där området som berörs är utmarkerad ska bifogas.
Fastighetskarta bifogas
Fastighetskarta bifogas


Bilagor kan laddas upp i ansökan, e-postas till ostergotland@lansstyrelsen.se eller skickas till Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping. Ange "Ansökan om tillstånd enligt vattenföreskrifter" som referens.

Ladda upp fastighetskartaBeskriv utförligt den ansökta hanteringen/arbetet/åtgärden.

(För anläggningsarbeten, uppge påverkan både från själva anläggningsarbetet och den permanenta åtgärden).

För anläggningsarbeten, uppge påverkan både från självaanläggningsarbetet och den permanenta åtgärden.

Beskrivning av petroleumprodukter och kemiska produkterSäkerhetsblad ska bifogas. Ange hur du skickar in dem.
Säkerhetsblad ska bifogas. Ange hur du skickar in dem.


Bilagor kan laddas upp i ansökan, e-postas till ostergotland@lansstyrelsen.se eller skickas till Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping. Ange "Ansökan om tillstånd enligt vattenföreskrifter" som referens.


Till exempel tankning, oljeavskiljare, golvbrunnar i förvaringsutrymme etcetera.
Beskrivning av schaktningsarbete och borrningar

För borrning av dricksvattenbrunn, uppge:
För borrning av dricksvattenbrunn, uppge:
Karta med befintliga avloppsanläggningar och andra vattentäkter utmärkta ska bifogas. Ange hur du skickar in den.
Karta med befintliga avloppsanläggningar och andra vattentäkter utmärkta ska bifogas. Ange hur du skickar in den.


Bilagor kan laddas upp i ansökan, e-postas till ostergotland@lansstyrelsen.se eller skickas till Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping. Ange "Ansökan om tillstånd enligt vattenföreskrifter" som referens.
Beskrivning av husbehovstäkt

Sand, morän eller annat.


Bäck, dike, sjö etcetera.Karta med planterat uttag utmärkt ska bifogas. Ange hur du skickar in den.
Karta med planterat uttag utmärkt ska bifogas. Ange hur du skickar in den.


Bilagor kan laddas upp i ansökan, e-postas till ostergotland@lansstyrelsen.se eller skickas till Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping. Ange "Ansökan om tillstånd enligt vattenföreskrifter".

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland