Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Ansök om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framförallt sökas av kommuner och kommunala bolag.

Bidrag kan ges till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten inom till exempel:

  • vattenskyddsområden
  • vattenbesparande åtgärder
  • framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag
  • investering i ny teknik.

Om bidraget

Länsstyrelserna har 58 miljoner kronor att fördela i bidrag. Bidraget kan vara högst 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för de stödberättigade åtgärderna. Högst 75 procent av bidraget betalas ut efter en preliminär bestämning av stödets storlek.

Bidrag får endast ges i enlighet reglerna för statsstöd och EU-kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Bidrag får inte ges till åtgärder som

  • har påbörjats innan Länsstyrelsen har beslutat att ge stöd
  • följer av skyldigheter i lag eller annan författning.

Utbetalning och slutrapport

Utbetalade bidrag ska vara förbrukade senast den 31 december 2020. De som får bidrag behöver därför lämna in slutrapport i god tid före den 31 december 2020 till Länsstyrelsen. Detta för att slututbetalning ska kunna ske innan årsskiftet. Datum för slutrapportering framgår i beslutet för beviljat bidrag.

Blankett för slutrapportering av åtgärderWord

Anvisningar till blanketten för slutrapporteringPDF

Ansök om bidrag

Ansökningsperioden för 2020 är avslutad.

Slutrapportering för beslutat stöd ska vara inskickat senast 30 november 2020.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland