Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Plattform och utveckling av regional ladd-och drivmedelsinfrastruktur

bild på projektets logotype

ReDriv är ett nationellt projekt som arbetar för att främja utveckling och utbyggnad av infrastruktur för laddstationer för elfordon och fossilfria drivmedel.

Projektet ska skapa en ny digital plattform som samlat visar upp var ladd- och tankstationer med fossilfria alternativ finns idag men även var det planeras att byggas ut. Här planeras även möjligheter för att lämna önskemål om utbyggnad av infrastruktur och prognoser för omställning.

Exempel på plattformens innehåll:

  • Information om befintlig infrastruktur för laddning- och tankning för transporter.
  • Information om planerad utbyggnad av ladd-stationer och tankstationer för fossilfria drivmedel.
  • Möjligheter för aktörer att lämna förslag på utbyggnad av stationer.
  • Verktyg för att visualisera omställningen med hjälp av scenarios och prognoser för framtida transporter.

​Länsstyrelsen Östergötland deltar i projektet tillsammans med regionala utvecklingsaktörer från Kronoberg, Dalarna, Norrbotten, Västra Götaland, Skåne, Gotland, Örebro, Sörmland, Jämtland Härjedalen, Kalmar och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Projektet finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

För mer information kontakta: Helena Engström, helena.engstrom@lansstyrelsen.se

den Europeiska regionala utvecklingsfondens logga.

Kontakt