Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fossilfritt 2030

En animerad bild på en bil, tankstation, buss och en cykel

Fossilfritt 2030 är en storregional kraftsamling som syftar till att växla upp och underlätta omställningen till fossilfria transporter.

Kraftsamlingen består av fyra samverkande projekt, som tillsammans samlar sex länsstyrelser, fem regioner och ett fyrtiotal kommuner.

Målet för Fossilfritt 2030 är att de deltagande offentliga aktörerna ska uppnå en fossiloberoende fordonsflotta före år 2030 och därigenom även underlätta näringslivets och allmänhetens omställning. Projektens insatser kommer att bidra till ett mer hållbart resande, en förbättrad tillgång till alternativa resesätt, förbättrad infrastruktur för tankning och laddning av förnybara drivmedel samt en ökad regional marknad för förnybara drivmedel. Projektet pågår fram till hösten 2023.

Projektet finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden och är en del av arbetet inom insatsområdet Hållbara och effektiva transporter.

För mer information om projektet kontakta: Helena Engström, helena@engstrom@lansstyrelsen.se

den Europeiska regionala utvecklingsfonden logga

Kontakt