Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

ELsmarta Östergötland

kraftledning

Länsstyrelsen Östergötland deltar i projektet ELsmarta Östergötland som har som syfte att ta ett övergripande tag kring elkraftsförsörjningsfrågan i länet.

Genom en grön omställning i näringslivet kan effekterna av Coronapandemin minska. Ett konkurrenskraftigt näringsliv som i större grad agerar cirkulärt, energieffektiv och som effektoptimerar, elektrifierar och digitaliserar kommer att stå starkare. Projektet drivs av Region Östergötland och samverkanspartners är: Linköping Science Park, Logistika Cleantech Östergötland, Energikontoret, LiU och Länsstyrelsen Östergötland. Projektet pågår fram till oktober år 2023.

Projektet finansieras av den europeiska regionala utvecklingsfonden och är en del i arbetet inom insatsområdet Förnybar och robust energiproduktion.

För mer infromation om projektet kontakta: Susanne Claesson, susanne.claesson@lansstyrelsen.se

Europeiska regionala utvecklingsfondens logga

Kontakt