Elektrifieringslöfte för Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland, Cleantech Östergötland och Linköpings universitet har tillsammans undertecknat ett löfte till regeringen om att öka elektrifieringen inom transportsektorn i länet.

Regeringen har inrättat en Elektrifieringskommission som bjudit in till att genom regionala löften göra åtaganden som bidrar till att påskynda elektrifieringen av regionala godstransporter i Sverige. Sammantaget har 17 unika elektrifieringslöften lämnats in. Östergötlands elektrifieringslöfte har signerats av Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland, Linköpings universitet och Cleantech Östergötland.

Ytterligare aktörer som anslutit sig till Östergötlands elektrifieringslöfte med egna åtaganden och för att samverka är: BillerudKorsnäs, Eon, Einride, Holmen Paper, Norrköpings Hamn AB och Tekniska verken i Linköping AB.

Fler företag är välkomna att ansluta sig till elektrifieringslöftet och det fortsatta arbetet med omställningen till elektrifierade godstransporter.

Östergötlands Elektrifieringslöfte Pdf, 357 kB.

Kontakt