Stöd för åtgärder i vatten

På de här sidorna hittar du information kring de olika stöd du kan söka för åtgärder i vatten.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö (LOVA) ger möjlighet för kommuner och ideella sammanslutningar att söka bidrag för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt.

Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Sök bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framförallt sökas av kommuner och kommunala bolag.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan ge kommuner och andra lokala aktörer 50 procent (för våtmarksprojekt upp till 90 procent) i statligt bidrag till åtgärder som främjar natur, friluftsliv, folkhälsa och kunskapsuppbyggnad.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga bevattningsdammar för att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027 Länk till annan webbplats.

Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken för att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023-2027 Länk till annan webbplats.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga eller restaurera våtmarker i odlingslandskapet. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027 Länk till annan webbplats.

Bidrag för åtgärder i vatten

Har du en damm eller ett vattenkraftverk och funderar på att göra miljöåtgärder eller andra biotopvårdande åtgärder? Här har vi samlat de vanligaste bidragen och stöden.

Bidrag för åtgärder i vatten Öppnas i nytt fönster.

Lantbrukare som är med i Greppa näringen kan få rådgivning om våtmarksåtgärder.

Greppa näringen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland