Stora rovdjur i Sverige

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, som alla är fridlysta. Till stora rovdjur räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn.

I Sverige räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn till de stora rovdjuren. Sedan allmogejakten släpptes fri under slutet av 1700-talet har rovdjurspopulationerna pendlat kraftigt. De stora rovdjursarterna jagades hårt under hela 1800-talet och försvann från stora delar av landet. Vargen var i stort sett utrotad i Sverige under 1900-talets senare hälft.

De stora rovdjursarterna fridlystes i slutet av 1900-talet vilket gjorde att populationerna har återhämtat sig.

Björnen är den art av de stora rovdjuren som har störst population, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Läs mer om stora rovdjur i Sverige

Naturvårdsverket har information om följande rovdjur

Rapportera förekomst av lodjur eller andra stora rovdjur

De stora rovdjuren inventeras årligen i Östergötlands län. In­venteringen görs på uppdrag av Länsstyrelsen och bygger till allra största delen på rapporter från allmänheten.

Vintertid under spårsnö­förhållanden röjer sig rovdjuren mer för oss människor. Men alla slags observationer under hela året är av stort intresse: Synobservationer, spår och spårtecken, rivna rådjur eller älgar.

Vi uppmanar därför alla östgötar som vistas i skog och mark att anmäla sina iakttagelser. Främst gäller det lodjuret som numera kan påträffas över hela Östergötland, men även varg och i sällsynta fall björn.

Några anvisningar då du hittat ett ”misstänkt” spår:

 • Spåra inte själv!
 • Snitsla platsen så är det lättare att hitta platsen.
 • Täck över kadaver så att det skyddas från räv och korp.
 • Rapportera sedan din observation på www.skandobs.selänk till annan webbplats .

Din spårobservation kan komma att följas upp och kontrolleras i fält av Länsstyrelsens kvalitetssäkrare, som har särskild utbildning i att tolka spår och spårtecken från rovdjur. Kontrollen är nödvändig för att ob­servationen ska kunna ”kvalitetssäkras".

 

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Till de stora rovdjuren räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn.

Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet. Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Tillsammans har vi ett ansvar att nå det målet.

Vi gör det genom att arbeta med följande områden:

 • upprätta regionala förvaltningsplaner för respektive art
 • hantera skyddsjaktärenden på rovdjur
 • besluta om och administrera licensjakten på rovdjur
 • betala ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur
 • informera och kommunicera om rovdjuren
 • inventera de stora rovdjuren.
 • betala ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur

Jakt på rovdjur

Jakt på de stora rovdjuren är mycket restriktiv och kan bara bedrivas som licens- eller skyddsjakt. Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningenlänk till annan webbplats. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Aktuellt om rovdjur i länet

16 juni 2018
Två vargar har observerats norr om sjön Långbogen i Finspångs kommun.

17 mars 2018
En varg har kvalitetssäkrats ca 8 km söder om Söderköping utefter E22.

11 mar 2018
Spår av en varg har kvalitetssäkrats vid Tåby, Norrköpings kommun, spåren ledde norrut.

5 mars 2018
Spår av en varg har kvalitetssäkrats ca 4 km öster om Valdemarsvik i närheten av sjön Gåsen.

Vill du veta om det skett ett rovdjursangrepp i närområdet? Rovdjursalert är ett sms-utskick som riktar sig till personer med djurbesättningar i Östergötlands län.


Kommun * (obligatorisk)
Kommun
För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats.

Kontakt