Förmedling av stängslingshjälp

Nu finns det möjlighet att få gratis hjälp att nödstängsla för betesdjur i Östergötlands län. Om du är djurägare och har foderbrist kan du anmäla ditt intresse här.


I korthet:

  • Förmedlingen av stängslingshjälp gäller endast provisoriska stängsel.
  • Du måste själv tillhandahålla material som stolpar, tråd, verktyg m.m. och vara på plats för att visa var stängslet ska dras.
  • Du behöver inte själv äga marken som ska stängslas, men du ansvarar för att ha kommit överens med markägaren om att marken får betas och stängslas. Se till att välja ut betesmarker och andra marker som har foder åt betesdjur.

Upplägg, prioritering och ansvar

Skogsstyrelsen arbetsleder arbetslagen från Naturnära jobb som kan rycka ut och stängsla i hela länet. Arbetslagen är tillgängliga från vecka 32 och så länge som Länsstyrelsen bedömer att läget är kritiskt.

Om marken ligger på platser som inte kan nås med bil så är det lantbrukaren/djurägaren som sköter transporten av material och arbetslag från närmaste bilväg till stängslingsplatsen.

Länsstyrelsen samordnar stängslingshjälpen och prioriterar vad som ska göras. Om det blir många som hör av sig kommer vi att behöva prioritera vilka som har störst behov och vad som ger störst effekt. Skogstyper utan tillräckligt med foder på marken kommer inte att prioriteras.

Länsstyrelsen förmedlar stängslingsuppdragen till Skogsstyrelsens arbetsledare, som kontaktar djurägaren och bokar in stängslingshjälpen.

Lantbrukaren/djurägaren ansvarar för att stolpar, tråd, verktyg m.m. finns på plats när arbetslaget kommer för att stängsla. Om material saknas för att sätta upp ett provisoriskt stängsel så kommer arbetslaget att behöva åka vidare. Lantbrukaren/djurägaren behöver även visa var stängslet ska dras.

Bakgrund

Stängslingen kommer att utföras av arbetslag inom Naturnära jobb, som är en statlig utbildnings- och jobbsatsning för att arbetssökande som är nyetablerade i Sverige eller som varit utan arbete en längre tid ska komma i arbete. Skogsstyrelsen arbetsleder arbetslagen som utbildas och tränas till jobb inom de gröna näringarna. Ett av de viktigaste målen med satsningen är att lyfta individer och göra dem förberedda inför arbetslivet. De arbetsuppgifter som görs ska vara viktiga för samhället, men annars inte bli gjorda. Målet är att de som anställs inom Naturnära jobb ska få kompetens som efterfrågas och därefter anställning inom gröna näringar.

Initiativet till stängslingshjälp har tagits av LRF och hjälpen riktas till alla djurägare i Östergötlands län.

Intresseanmälan för stängslingshjälp 

Kontakt