09 okt 2018 klocka 09.00 - 12.00

Missbruk hos äldre

Seminarium och Workshop med kunskap, praktik och etik. Klockan 9.00-12.00 för politiker, hälso-och sjukvårdspersonal, verksamhetschefer, gruppchef, handläggare. 

  • Kunskap om missbruk hos äldre
  • Praktiska exempel från vardagen
  • Etisk dialog kring det svåra ämnet självbestämmande och alkoholmissbruk

Läs inbjudan och program härPDF

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, Linköping

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 okt 2018

Kontakt