07 maj 2019 klocka 09.30 - 12.30

INSTÄLLT - Lönsam köttproduktion med naturbetesmark

Hur kan betet bli lönsamt?

Stora nötdjur är bland de mest rationella att ha till hjälp för att sköta naturbetesmarker med höga naturvärden.

Vi diskuterar hur vi optimerar betesplaneringen för en god foderförsörjning under hela betesperioden.

Medverkande: Pia Martikainen, Länsstyrelsen Östergötland och extern rådgivare.

Anmälan senast 30 april via e-post eller telefon: pia.martikainen@lansstyrelsen.se eller 010-223 54 97

VAR: Ödeshög/Trehörna

KOSTNAD: 0

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 apr 2019

Kontakt