31 mar 2020 klocka 10.00 - 16.00

Regional miljömålskonferens Kalmar 2020 – Smartare, grönare Sverige

Välkommen till en konferens om miljö, regional tillväxt och hållbar utveckling för personer i strategiska positioner från näringsliv och offentlig verksamhet.

Syfte med de regionala konferenserna är att erbjuda en mötesplats som bidrar till ökad drivkraft i genomförandet av Sveriges miljömål och synliggör synergier mellan miljömålsarbetet och Agenda 2030. Under konferenserna har vi särskilt fokus på innovation och hållbar regional tillväxt. De tre regionala konferenserna som hålls under våren är i Varberg den 27 mars, Kalmar den 31 mars och Luleå den 22 april.

Konferensen i Kalmar har inriktning på klimat, cirkulär ekonomi och vårt värdefulla vatten – och hur vi ur ett brett perspektiv kan säkra vårt vatten genom innovativa lösningar. Detta lyfts i parallella pass med inspiration, kunskap och konkreta exempel. Vi avslutar dagen med en gemensam övning där vi diskuterar viktiga åtgärder för en mer hållbar regional utveckling. Innan konferensen finns även möjlighet att delta på ett kostnadsfritt frukostseminarium som arrangeras av Naturvårdsverket och Tillväxtverket (se information nedan)

Program i korthet

 • Fika från 09.30
 • 10.00 Inledning: Landshövding Cecilia Schelin Seidegård och Regionråd Johanna Wyckman hälsar välkommen. Därefter inleder Björn Risinger, Naturvårdsverket och Tim Brooks, Tillväxtverket konferensen.
 • 10.50 Aktuellt från Delegationen för cirkulär ekonomi, Weine Wiqvist, ledamot i Delegationen för Cirkulär ekonomi
 • 11.25 Tre steg till mer cirkulära företag och kommuner, Antje Schreyer från Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar
 • 11.45 Panelsamtal med förmiddagens deltagare
 • 12.00 LUNCH
 • 13.00 Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019, Marie Uhrwing från Naturvårdsverket
 • 13.35 Tre parallella seminarier på temat vatten (A: Cirkulärt vatten, B: Havet som resurs, C: Destination vatten)
 • 14.20 FIKA
 • 14.50 Workshop om utmaningar och åtgärder för en mer hållbar regional utveckling
 • 15.50 Korta reflektioner och sammanfattning
 • 16.00 Konferensen avslutas

Eftermiddagen är uppdelad i tre parallella seminarier. I anmälan väljer du vilket du vill gå på.

Parallellt seminarium A: Cirkulärt vatten

Ölands vattenbrist ska bli ett minne blott. Mörbylånga kommun gör vattenstorkonsumenten till en del av lösningen med ny innovativ teknik. Det här ska göra Ölands mindre sårbart för framtidens utmaningar gällande torka och vattenbrist.

Föredragshållare: Peter Asterberg, Projektledare Mörbylånga Kommun

Vår vattenanvändning behöver ställas om från det linjära till det cirkulära. Hur förbereder Kalmar vatten oss för framtidens normer och en mer cirkulär syn på vattenanvändning?

Föredragshållare: Regine Ullman, Projektledare för Kalmarsundsverket

Parallellt seminarium B: Havet som resurs

Havet har resurser som vi kan nyttja till livsmedel och miljöförbättrande åtgärder. Musselodlingen i Kalmarsund har som uppgift är att motverka övergödningen och dess effekter. Hur kan detta vidareutvecklas och vad det finns mer för outnyttjade resurser?

Föredragshållare: Susanna Minnhagen, samordnare Kalmarsundskommissionen

Om Sverige ska vara fossilfritt år 2045 behöver vi öka den förnyelsebara energiproduktionen, i synnerhet i södra Sverige. Havsbaserad vindkraft kan vara en av lösningarna. Samtidigt krävs ett samspel med den lokala miljön. Hur kan havsbaserad vindkraft utvecklas för att bidra till en bättre havsmiljö och minimera negativa effekter för att möjliggöra en framtida förnyelsebar energiförsörjning? Klimatet kan inte vänta!

Föredragshållare: Andreas Hammar, Senior Development Manager RWE Renewable

Parallellt seminarium C: Destination vatten

Natur- och fiskevård är business! Mörrumsån Kronolaxfiske ser tydligt hur ett levande och friskt ekosystem gynnar affären och ett rikt fiskeliv.

Föredragshållare: Stefan Karlsson, Guide och tillsynsansvarig Mörrums Kronolaxfiske

Vattnet ska räcka till mycket. Utifrån Stefans föredragning resonerar Catherine om hur mycket vattnets ekosystem tål och vikten av att använda rätt vatten till rätt ändamål.

Föredragshållare: Catherine Legrand, Professor i marinekologi vid Linnéuniversitetet

Passet avslutas gemensamt med att Stefan och Catherine väver samman olika intressen i gemensam värdegrund och mål.

Urval av medverkande (fylls på löpande):

 

Cecilia Schelin Seidegård

Välkomna!

Cecilia Schelin Seidegård, Landshövding i Kalmar län


Cecilia Schelin Seidegård

Välkomna!

Johanna Wyckman, Regionråd


Lena Sommestad

Miljömålen nu och efter 2020

Björn Risinger, Genreraldirektör för Naturvårdsverket


Lena Sommestad

Hållbar regional tillväxt

Tim Brooks, Avdelningschef Företag, Tillväxtverket


Lena Sommestad

Moderator

Mattias Goldmann, Hållbarhetschef, Sweco

Mattias är Hållbarhetschef på Sweco är en välkänd inspiratör och inom hållbarhet. 2016 utnämndes han till Mäktigast i Hållbarhetssverige, 2017 blev han runner-up i Årets Opinionsbildare och 2017 dubbades Mattias till riddare för sitt klimatarbete av franska regeringen och våren 2018 toppade han Retrievers lista över synlighet i klimatfrågan bland icke-politiskt anknutna.


Glenn Mattsing

Moderator

Malin Almqvist, länsråd Kalmar län

Malin Almqvist är länsråd i Kalmar län sedan 2013 och innan dess var hon kommunalråd i Kalmar och landstingsråd i Kalmar län. Inom hållbarhet är det den sociala hållbarheten som Malin brinner för med nationella uppdrag inom integration, mäns våld mot kvinnor och heder.


Catarina Rolfsdotter-Jansson

Aktuellt från Delegationen för cirkulär ekonomi

Weine Wiqvist, Ledamot i Delegationen för Cirkulär ekonomi

Weine Wiqvist är fd vd på Avfall Sverige och ingår i Delegationen för cirkulär ekonomi som regeringen tillsatte 2018. Delegationens syfte är att nationellt och regionalt stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Weine berättar om arbetet som pågår nationellt, delegationens ställningstagande och blickar även utåt i världen.


Cecilia Schelin Seidegård

Tre steg till mer cirkulära företag och kommuner

Antje Schreyer, projektledare Cirkulär Ekonomi Kronoberg och Kalmar

Vår idé är enkel – om våra företag och kommuner utvecklas hållbart och cirkulärt, utvecklas våra regioner till förmån för alla som verkar och bor här. Både nu och i framtiden. Därför erbjuder satsningen Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län organisationer och små och medelstora företag i Kronoberg och Kalmar län kostnadsfri rådgivning med inriktning på cirkulär ekonomi.


Catarina Rolfsdotter-Jansson

Parallellt seminarium A, Cirkulärt vatten

Peter Asterberg, Projektledare, Mörbylånga Kommun

Peter Asterberg är projektledare inom infrastruktur i Mörbylånga kommun som genom sitt arbete med nytt innovativt vattenverk i Mörbylånga nominerades 2018 till Årets nytänkare på Framtidsverkets Framtidsgala. Hans idé och sedan förverkligande: Dricksvatten av bräckt grundvatten vid Kalmarsund samt utgående råvatten från Mörbylånga industrireningsverk.


Catarina Rolfsdotter-Jansson

Parallellt seminarium A, Cirkulärt vatten

Regine Ullman, Projektledare, Kalmarsundsverket

Regine Ullman på Kalmar vatten är projektledare för det nya Kalmarsundsverket som är ett av de största projekten i Kalmars historia. vars mål är att vara bäst i Sverige när det kommer till renande av avloppsvatten och att den ska sätta Kalmar på kartan som en vattenstad även med forskning inom vattenrening.


Cecilia Schelin Seidegård

Parallellt seminarium B, Havet som resurs

Susanna Minnhagen, Projektledare Kustmiljö från Kalmar Kommun

Susanna Minnhagen är samordnare i Kalmarsundskommissionen vars uppdrag är att genomföra konkreta insatser för att förbättra miljön i Kalmarsund. Hon har varit drivande i projektet som gått ut på att musselodlingar ska motverka övergödning.


Andreas Hammar

Parallellt seminarium B, Havet som resurs

Andreas Hammar, Senior Development Manager RWE Renewable

Andreas Hammar är Senior Development Manager på RWE Renewables Sweden och arbetar med utveckling av havsbaserade vindkraftparker i Norden och hur olika intressen kan samverka för en mer effektiv och miljövänlig energiförsörjning. RWE Renewables är en av världens största utvecklare och ägare av förnyelsebar energiproduktion.


Catarina Rolfsdotter-Jansson

Parallellt seminarium C, Destination vatten

Catherine Legrand, Professor i marinekologi vid Linnéuniversitet.

Catherine Legrands forskning fokuserar på växtplanktonekologi i framtids klimat med vikt på rollen av interaktioner mellan marina mikrober. Forskningen handlar också om bio-lösningar för en hållbar blå tillväxt. Hon arbetar nära andra akademiska områden och förespråkar den "övergripande bilden" och samspelet mellan vetenskap och människor.


Cecilia Schelin Seidegård

Parallellt seminarium C, Destination vatten

Stefan Karlsson, Guide och tillsynsansvarig, Mörrums Kronolaxfiske

Stefan Karlsson är guide och tillsynsansvarig på Mörrums Kronolaxfiske; en unik verksamhet som bedriver fisk- och naturvård, forskning, utbildning i världsklass och är dessutom en populär turistdestination. I en verksamhet där vattnets välmående är en förutsättning ser Mörrumsån Kronolaxfiske att miljövård är lika med företagsvård. Skulle ekosystemet inte fungera fallera även fisket och den viktiga besöksnäringen.

Vill ni veta hur ni kan söka stöd förprojekt inom Klimatklivet eller hur ni kan få stöd för en cirkulär affärsmodell? Välkomna på ett frukostseminarium där ni får träffa Naturvårdsverket och Tillväxtverket.

Tid: 31 mars 08.00-09.00. Frukostmacka från 07.30.

Plats: Samma lokal som konferensen.

Detta frukostmöte är kostnadsfritt. Vill du gå på detta frukostseminarium anger du det i din anmälan. Du kan också välja att endast gå på frukostseminariumet men inte konferensen.

Konferenserna arrangeras i samarbete mellan länsstyrelserna i Halland, Kalmar och Norrbottens län, RUS – Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet, Naturvårdsverket och Tillväxtverket. 

Praktisk information:

HOTELL: Ett antal rum är bokade på Calmar Stadshotell. Ringlänk till annan webbplats 0480-49 69 00 och ange Regional miljömålskonferens som bokningsreferens.

TRANSPORT: Konferensanläggningen ligger ca 500 meter från tåg- och busstationen. Det finns goda möjligheter att åka kollektivt till konferensen (kalmarlanstrafik.se/länk till annan webbplats). Tåg från Alvesta ankommer till Kalmar 08:59. På eftermiddagen går tågen går mot Alvesta 16:57 och 17:10 samt Kustpilen norrut mot Linköping går 16:36.

VAR: Calmar Stadshotell, Storgatan 14, Kalmar

KOSTNAD: Konferensavgiften är 700 kr (exkl. moms). Fika och lunch ingår. Anmälan är bindande och ej utnyttjad plats debiteras med 700 kr. Vid förhinder går det bra att överlåta platsen till en kollega. Ideella föreningar deltar med två representanter utan kostnad. Rabatterat pris för studenter.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 mar 2020

Kontakt