30 jan 2020 klocka 08.30 - 12.00

Handläggarträff om PBL och miljöbalken kopplat till förorenade områden

Länsstyrelsen ordnar en handläggarträff i Linköping om plan- och bygglagen och miljöbalken kopplat till förorenade områden. Under förmiddagen fokuserar vi på två frågor som kan vara komplicerade att hantera i detaljplaner. Träffen vänder sig till både plan- och miljöhandläggare på kommunerna.

Program

8.30-9.00 Registrering och fika

9.00-9.30 Välkomna, presentation av deltagare, bakgrund till dagens frågeställningar (gränserna för PBL och miljöbalkens tillämpningsområde)

9.30-10.30 Frågan om oförändrad markanvändning/ändring av detaljplan (introduktion, gruppdiskussioner, genomgång av svar)

10.30-10.45 Bensträckare

10.45-11.45 Frågan om föroreningar utanför planområdet (introduktion, gruppdiskussioner, genomgång av svar)

11.45-12.00 Sammanfattning av dagen, behov av kommande vägledningsinsatser

Lyft gärna frågeställningar kopplat till oförändrad markanvändning eller förorening utanför planområdet inför träffen i anmälningsformuläret nedan. Om ni vill dela med er med ett exempel från er kommun finns det möjlighet till det också.

Vi bjuder på fika och lunch. Ange i anmälan om du vill delta på lunchen samt om du har allergier ellar andra orsaker relateratde til mat och dryck som vi behöver ta hänsyn till.

VAR: Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, Linköping

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 jan 2020

Anmäl dig

Kontakt